Innkalling til årsmøte

Postet av Gunn Elin Fedreheim den 28. Feb 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Harstad Alpinklubb.

Årsmøtet avholdes 16. april 2024 i kafeen i Sollifjellet Alpinsenter.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 2. april til harstadalpin@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes (Forslag til årsmøte.docx).

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår webside og i Spond.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Harstad Alpinklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Harstad Alpinklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan en av styremedlemmene kontaktes (https://www.harstadalpin.no/next/p/67310/styret).


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  


Kommentarer

— Guest