Foreldrerollen

Alle som bidrar i klubben gjør dette som frivillig arbeid, og det er ingen som får betalt. HAK er helt avhengige av at alle bidrar for å kunne gi et godt tilbud til alpinistene. Rent konkret forventer vi at foresatte bidrar i gjennomføring av renn (for eksempel rigging, skliing i bakken, i sekretariat, som speaker, opprydding i etterkant), på dugnader for Sollifjellet alpinsenter og som støttende foresatte når barna trener eller deltar på renn.

Klubben bidrar i dugnadsarbeid for Sollifjellet. Det kan være av-/påmontering av heiskroker, heishjelp på dager med stort besøk og annet ved behov, det er overkommelige oppgaver som alle klarer. Dugnadene orienteres det om i forkant via Facebook og/eller Spond. Alpinsenteret betaler klubben for hver dugnadstime, så det hjelper på i klubbkassa også, som igjen er med å betale påmeldinger til renn o.l. for våre barn.

Løperne trenger ski som preppes og ivaretas. HAK arrangerer årlige preppekurs. Vi har lokaler og utstyr tilgjengelig for utlån i Sollifjellet Alpinsenter og oppfordrer foresatte til å benytte seg av det. 

Vi håper også at du som foresatt tar med deg positivitet og velvilje inn i møtet med klubben. Vi oppfordrer til at du er med på treningene og bidrar ved behov. Av og til er det fint med flere hender eller føtter for eksempel for å ta ned ei løype etter treningene eller skli bort snø underveis i treningene.