Deltakelse på renn

Det er selvsagt helt frivillig å delta på renn, men HAK oppfordrer alle til å bli med! Deltakelse på renn er sosialt, lærerikt og gir god mestring til alpinistene. 

HAK deltar på de terminfestede rennene i Nord-Norge. Terminlista pleier å ligge klar tidlig høst og ligger på Skiforbundets webside. Påmelding skjer via iSonen.

I tillegg arrangerer HAK selv Neglsprett-rennet i Sollifjellet alpinsenter i januar hvert år. Da kommer det alpinister fra hele Nord-Norge. Vi pleier også å arrangere lokale klubbrenn i februar/mars hvert år.

Opp til U12 er det ingen rangering av alpinistene, og alle blir premiert.

Vanligvis leier Harstad Alpinklubb rom på skole for overnatting under renn. Vi oppfordrer til at klubbens alpinister og pårørende forsøker å overnatte samlet, for å styrke miljøet i klubben ytterligere.

HAK dekker overnatting når dette foregår på skoler. Overnatting andre steder må den enkelte betale selv.

Startkontingenten på renn dekkes av HAK. Betaling skjer ved påmelding, og den enkelte må selv sørge for betaling. Etterbetaling skjer ved sesongslutt. HAK dekker ikke utgifter til renn der løper ikke møter opp.

Heiskort må den enkelte dekke selv.