Inndeling i grupper og treningstider

Oppdateres ved skolestart. 

GruppeKlasseinndelingTreningstider
U8Opp til 2. klasse
U103. og 4. klasse
U125. og 6. klasse
U147. og 8. klasse
U169. og 10. klasse (og eldre)

I Harstad Alpinklubb følger vi Norges Idrettsforbunds retningslinjer: