Støtteordninger

Fritidskassen kan gi støtte til deltakeravgift i faste, organiserte fritidsaktiviteter. I tillegg støttes kostnader til utstyr, deltakerutgifter ved cup, leir, reise/transport, måltider og annet som er nødvendig for å delta på en fast, organisert fritidsaktivitet.

Hva støttes

Fritidsaktiviteter for barn og unge i Harstad kommune mellom 6 og 19 år, med et reelt behov for støtte på grunn av vanskelig økonomi. Det stilles ikke krav til dokumentasjon av dette. Det kan søkes om alle typer organiserte fritidsaktiviteter som foregår regelmessig over en lengre periode.

Hvem kan søke

En kontaktperson søker på vegne av barnet/ungdommen det gjelder. HAK kan være kontaktpersonen og en i styret vil da være bindeleddet mellom fritidskassa, familien/barna og HAK, og forplikter seg til å følge opp barnet/ungdommen som det søkes på vegne av. Privatpersoner kan ikke søke selv.

Hvordan søke

Kontaktpersonen benytter elektronisk søknadsskjema

Behandling av søknaden

Innkomne søknader behandles fortløpende. Støttens varighet avhenger av barnas ønsker og av aktivitetens kostnadsnivå, da støtteordningen dekker utgifter for maksimalt kr 5 000 per barn per år. Støtte til innkjøp av utstyr må ses i sammenheng med utlånsordninger som finnes i kommunen. Støtten utbetales til organisasjonen som tilbyr aktiviteten.