INFORMASJON OM REFUSJON AV STARTKONTINGENT - NYTT PÅMELDINGSSYSTEM RENN

Vi ønsker med dette å informere om at Harstad Alpinklubb dekker startkontingenten til utøvere som deltar på renn i sesongen 2023-2024.

Nytt i år er at påmelding til renn skjer via nettstedet isonen.no. Betaling skjer ved påmelding.

iSonen er idrettens arrangementsløsning som vil brukes ved påmelding til alle renn. Nytt av året er også at betaling skjer ved påmelding, og den enkelte må sørge for betaling. Harstad Alpinklubb skal fortsatt dekke startkontingenten for våre løpere, men dette må skje ved etterbetaling ved sesongslutt.

Krav for å få dekket startkontingent er at medlemsavgiften (faktura kommer i januar 2024) er betalt og at utøvere har gyldig (betalt) alpinlisens, ved fylte 13 år. Utøvere under 13 år betaler ikke lisens.

Gå fram på denne måten ved påmelding til renn:

  1. Gå inn på isonen.no
  2. Under søkefeltet «Finn ditt neste arrangement» så søker du opp det aktuelle rennet
     For eksempel ved å skrive inn deler av renn-navnet; for eksempel «Sparebanken Narvik». Eller bare stedsnavn der rennet går. Gå inn på det aktuelle rennet (ved forespørsel så må du logge inn med din «Min Idrett» bruker)
     Info om navn/sted på de ulike renn: se Spond
  3. Legg inn alle nødvendige data for påmelding for de aktuelle grenene
  4. Betal med kort/vipps. Merk: ved påmelding til våre egne renn, så skal det være en opsjon for å velge «Medlem» (da påløper ingen påmeldingsavgift).
  5. Ved sesongslutt: send en oppsummering av alle renn med det totale beløpet for påmelding til Espen Granberg (e-granb@online.no). Dette må gjøres innen 1. mai. Oppgi navn og kontonummer til den som utbetalingen skal gå til. Husk at kvitteringer for betalt startkontingent SKAL legges ved refusjonskravet. Et bilde/screendump av innbetalingen er godt nok. Merk at HAK ikke dekker utgifter til renn der løper ikke møter opp

Vedlagt er en excel fil (Refusjon_Startkontingent.xlsx) som kan brukes til å holde styr på påmeldingen til hver enkelt løper/familie. Innsendelse av refusjonskravet trenger ikke være like detaljert, fila er mer ment som hjelp til å holde oversikt gjennom sesongen.

Terminliste: eller se melding på Spond 24. oktober.

Fritidskassen: Deltagelse på renn kan fort bli kostbart. Vi beklager denne merkostnaden for den enkelte familie. Vi minner om mulighet til å søke om støtte på opptil 5000 kr gjennom Harstad kommunes ordning med Fritidskassen. Se tidligere melding fra Gunn Elin på Spond fra 26. oktober.