HAKs første æresmedlem: Odd Are Mathisen

Postet av Harstad Alpinklubb den 16. Apr 2024

Tirsdag 16. april gjennomførte HAK årsmøte og det ble en ekstra hyggelig avslutning på møtet da vi kåret vårt første æresmedlem. Prisen gikk til Odd Are Mathisen for hans enorme innsats for HAK siden tidlig på 1980-tallet. Odd Are er fortsatt aktiv trener for de eldste ungdommene våre, og kom rett fra trening til avrundingen av årsmøtet.Avtroppende nestleder Torgeir Hjalte og styreleder Gunn Elin Fedreheim overrekker blomster, diplom og bilde til HAKs første æresmedlem, Odd Are Mathisen. 

I styrets begrunnelse redegjøres det for noe  av det Odd Are har bidratt med opp gjennom årene. Styret har beregnet at han har stått i bakken i rundt 8000 timer, satt løyper, preppet ski til både egne barn og andres barn, vurdert renntraseer, veiledet andre trenere og deltatt i møter i kretsregi. Han deltar årlig på klubbens treningssamlinger, og reiser også rundt sammen med klubben til flere renn. 

I styrets begrunnelse fremheves det også at Odd Are er en svært hygeglig person med både faglig tyngde, lun humor og glimt i øyet. Ungdommene i klubben verdsetter Odd Are svært høyt, og jubler av glede når Odd Are blir med på renn i Nord-Norge og tar besiktigelsen med dem. Videre skriver styret i sin begrunnelse at: "han kan også stille krav, og ungdommene vet de må bidra i å plukke ned løyper etc. Odd Are er opptatt av at der vi kan, skal vi alle spille på lag for å skape gode vilkår for alle. Han er opptatt av ungdommenes utvikling sportslig, men også sosialt. Han verdsetter at ungdommene ønsker å utvikle seg, og er god til å se den enkelte. Som både tidligere ungdomsskolelærer og som det medmennesket han er, er han også unikt god på å se ungdommene, noe de unge selv merker godt. 

Den inkluderende og lærende kulturen Odd Are har bidratt til å bygge er fortsatt sentral for alle i HAK. Vi i styret mener det er helt naturlig at Odd Are feirer 40-års jubileum som trener i Harstad Alpinklubb med å bli æresmedlem".

Odd Are på treningssamlingen i Levi i november 2023

Da Odd Are hadde mottatt gavene takket han for utnevnelsen, og rettet selv en stor takk til ungdommene som er grunnen til at han fortsatt trives i bakken. Tusen takk til Odd Are for innsatsen, og for at du fortsatt er brennende engasjert i sporten og ungdommene våre! Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.